Udhëzime për të Ndalur

Thuaj Ndal.

Mbaji buzët ngjitur me njëra tjetrën
pasi ta nxjerrësh l-në:

(fill të të shkulin
frymën

do tentojnë –)

Pëshpërite
tri herë rresht:

Ndal Ndal Ndal

Në një shtrat spitali
dikush, si peshk i përdredhur

ajër gëlltit –

E si duhet ta ushtrosh
frymën ti ?

Bëj një listë me të gjithë njerëzit
që do të doje
të ndalonin.

Kush ofron dashuri,
kush ofron terror –

Shkruaj Ndal.
Vër pikë në fund.

Cakto nëse është puthje
a plumb.

 

©Kozi Nasi

 

English original version:

Instructions for Stopping

 

Say Stop.

Keep your lips pressed together
after you say the p:
(soon they’ll try
and pry

your breath out—)

Whisper it
three times in a row:

Stop Stop Stop

In a hospital bed
like a curled up fish, someone’s

gulping at air—

How should you apply
your breath?

List all of the people
you would like
to stop.

Who offers love,
who terror—

Write Stop.
Put a period at the end.

Decide if it’s a kiss
or a bullet.

©Dana Levin