Marrí

Shushatur,

lulet e jargavanit,

Shashtisur

grimcat e vjollcës.

Gjelbër kredhur gjethet,

Më e errët lëvorja,

Më të gjata hijet.

 

Të plotë rreshtat e plepit

vezullojnë dozash argjendi

Tej një kopshti plakur vitesh

e muresh rrëzuar rrënimi e rrëfimi,

tëndafila shi-kujtimtë të kuq ngrihen.

Maj!

Në botën e çelur

dielli fytyrën vjen e ta gjen,

gjithçka duke mbajtur mend.

 

©Kozi Nasi

 

English original version:

Follies

 

Shaken,

The blossoms of lilac,

And shattered,

The atoms of purple.

Green dip the leaves,

Darker the bark,

Longer the shadows.

 

Sheer lines of poplar

Shimmer with masses of silver

And down in a garden old with years

And broken walls of ruin and story,

Roses rise with red rain-memories.

May!

In the open world

The sun comes and finds your face,

Remembering all.

 

©Carl Sandburg