E famshme

Lumi ësht’ i famshëm për peshqit.

 

Zër’ i lartë ësht’ i famshëm për heshtjen,

që e dinte se do t’trashëgonte tokën

para se dikush ta pohonte.

 

Macja që dremit gardhit

ësht’ e famshme për zogjtë

që e kundrojnë prej kafazit.

 

Loti, për pak, ësht’ i famshëm për faqen.

 

Idea që ti shtrëngon në gjoks

ësht’ e famshme për gjoksin.

 

Çizmja ësht’ e famshme për dheun,

më e famshme se këpuca e ngrehur,

që ësht’ veç për dyshemenë e famshme.

 

Fotoja e zhubravitur është e famshme për atë që e mbart

dhe aspak për atë që në të ka dalë.

 

Dua të jem e famshme për burrat që këmbët zvarrë tërheqin

e kur kalojnë rrugën qeshin,

për fëmijë të llangosur në rradhë dyqanesh,

si dikush që buz’qeshjen ta kthen, e famshme.

 

Dua të jem e famshme si një rrotull, a një vrimë kopse

jo sepse bëri diçka spektakolare,

por sepse kurrë nuk harroi çfarë mundej të bënte.

 

©Kozi Nasi

 

 

English original version:

 

Famous

 

The river is famous to the fish.

 

The loud voice is famous to silence,

which knew it would inherit the earth

before anybody said so.

 

The cat sleeping on the fence is famous to the birds

watching him from the birdhouse.

 

The tear is famous, briefly, to the cheek.

 

The idea you carry close to your bosom

is famous to your bosom.

 

The boot is famous to the earth,

more famous than the dress shoe,

which is famous only to floors.

 

The bent photograph is famous to the one who carries it

and not at all famous to the one who is pictured.

 

I want to be famous to shuffling men

who smile while crossing streets,

sticky children in grocery lines,

famous as the one who smiled back.

 

I want to be famous in the way a pulley is famous,

or a buttonhole, not because it did anything spectacular,

but because it never forgot what it could do.

 

©Naomi Shihab Nye