Vendbanim

Martesa nuk është
as shtëpi as tendë

para tyre është, dhe ca më keq:

cak pylli
cak shkretëtire
shkallët e palyera
nga pas, ku ulemi përjashta
dhe hamë kokosha

cak akullnaje në tërheqje

ku me dhimbje dhe habi

se si kaq gjatë mbijetuam

të ndezim zjarr mësojmë

 

©Kozi Nasi

 

English original version:

 

Habitation

Marriage is not
a house or even a tent

it is before that, and colder:

the edge of the forest, the edge
of the desert
the unpainted stairs
at the back where we squat
outside, eating popcorn

the edge of the receding glacier

where painfully and with wonder
at having survived even
this far

we are learning to make fire

©Margaret Atwood