Varëse

Të vdekurit janë për sipërmarrësit dhe kasapët
t’i prekin. Veҫ një dorë me dorezë. Edhe im bir
i largohet një trumcaku a një lakuriqi nate të ngordhur
si një sobe të nxehtë. Kur spikat një flutur monarke në rrugë
ia ngul sytë. Ka ngordhur, i them
preke po deshe. E kundërta zotëron:
fluturat janë delikate t’i prekësh të gjalla,
thjesht’ cekja me lekurën e u thyet krahu.
Ai largon spiralet e portokallëta e të zeza
vetëm me dy gishta, ashtu siҫ mësoi të prekte
shpinën e yllit të detit a të gaforres patkua tek akuariumi,
ashtu siҫ mendon që prekim të panjohurit.
Trishtohem që kam lindur, më flet,
sepse do të thotë që do të vdes. Dikur
desha dikë që s’e preka kurrë. Dëgjonim muzikë
e pinim kafe me kupa të ciflosura, dhe nuk flisnim
për ditët e përҫara nga radiacioni. Një mik më tha:
Lere të bëjë gjoja. I duhet dikush që nuk e di.
Po ta përqafoja, do t’i lija shenja, po ta zhvishja,
gërvishje do shija, ndaj s’u prekëm kurrë
dhe ajo kurrë s’pati nevojë ta nxirrte që po vdiste.
Duhet ta përqafojmë njëri-tjetrin më shumë
sa jemi gjallë, edhe kur dhemb.
Njerëzit vërtetë vdesin nga vetmia, uri lëkure,
doktorrët e quajnë. Në një studim për dashurinë,
bebeve majmune u ofrohej të zgjidhnin
një mëmë me tela e me qumësht, ose
një mëmë me lesh e pa të. Si ata,
unë do të zgjidhja urie të vdisja,
veҫ atë trupin e butë ta përqafoja.

© Kozi Nasi

English original version:

Holdfast
(by Robin Beth Schaer)

The dead are for morticians & butchers
to touch. Only a gloved hand. Even my son
will leave a grounded wren or bat alone
like a hot stove. When he spots a monarch
in the driveway he stares. It’s dead,
I say, you can touch it. The opposite rule:
butterflies are too fragile to hold
alive, just the brush of skin could rip
a wing. He skims the orange & black whorls
with only two fingers, the way he learned
to feel the backs of starfish & horseshoe crabs
at the zoo, the way he thinks we touch
all strangers. I was sad to be born, he tells me,
because it means I will die. I once loved someone
I never touched. We played records & drank
coffee from chipped bowls, but didn’t speak
of the days pierced by radiation. A friend
said: Let her pretend. She needs one person
who doesn’t know. If I held her, I would
have left bruises, if I undressed her, I would
have seen scars, so we never touched
& she never had to say she was dying.
We should hold each other more
while we are still alive, even if it hurts.
People really die of loneliness, skin hunger
the doctors call it. In a study on love,
baby monkeys were given a choice
between a wire mother with milk
& a wool mother with none. Like them,
I would choose to starve & hold the soft body.